De lezer schrijft over het woord ‘techneuten’ en JSF

De huidige tijd kenmerkt zich door een verminderd enthousiasme voor de bètawetenschappen. Wat mij in het bijzonder stoort, is dat ‘technici’ vaak als ‘techneuten’ worden aangeduid. De laatste keer gebeurde dat in de rubriek ‘Lux’ (19 juni). Het is wellicht een idee om het woord door technicus te vervangen.

Ir. Harry Assen

Sassenheim

De recente discussie over de JSF, zowel in de politiek als in de krant, gaat uitsluitend over de financiering ervan. Is dat niet hetzelfde als je over te leveren aan de agenda van ondernemers, vakbonden, militairen en politici, die kennelijk grote belangen hebben om de JSF aan te schaffen? Omvat dit militair-industriële complex ook de journalistiek?

Ik heb nog niet gemerkt dat de krant afstand kan nemen. Geen analyses, geen deskundigen die aan het woord komen over de militaire en strategische merites.

Sybe Terwee

Haarlem

De krant antwoordt

Als de huidige tijd zich al zou kenmerken door verminderd enthousiasme voor en waardering van de bètawetenschappen, dan doet deze krant daar niet aan mee. Zowel in het Wetenschapskatern als in de berichtgeving op de dagelijkse nieuwspagina’s kunnen dit veld en wie er werkt rekenen op onze aandacht. De lezer valt wel terecht over ons gebruik van het woord ‘techneuten’, dat inderdaad aan een opmars bezig lijkt. Het past nog wel bij de lichtere toon van de Luxrubriek, maar in de meeste gevallen is het wegens de denigrerende of schertsende bijsmaak geen goed alternatief voor ‘technicus’ of ‘ingenieur’. Wij zullen er scherper op letten.

Deze krant heeft het JSF-project, waaraan het kabinet in 2002 besloot mee te doen, uitgebreid gevolgd. De belangrijkste artikelen, waarin politieke, financiële en militair-strategische aspecten aan bod komen, zijn via onze website te vinden (nrc.nl/jsf). Zoals de lezer opmerkt, hebben we de laatste tijd opnieuw intensief bericht over de financieel-economische verwikkelingen van het project. Immers, juist in deze kabinetsperiode wordt de ‘business case’ van de JSF ‘herijkt’, zoals de coalitiepartners hebben afgesproken. Dat betekent niet dat wij zouden zwichten voor de agenda van een vermeend ‘militair industrieel complex’, zoals de lezer suggereert. Het volgen van de verschillende fases die zo’n heikel project doorloopt, met eigen nieuws en achtergrondstukken, is de hoofdtaak van een krant als de onze. Zo brachten wij als eerste het nieuws dat de Nederlandse luchtvaartindustrie weigert meer bij te dragen aan de ontwikkelkosten van de JSF. Die bijdrage, ter compensatie van de investeringen door de staat, komt drie keer hoger uit dan begroot, en dat kan tot grote spanning binnen de coalitie leiden. Ook het bericht dat concurrenten van de JSF, zoals het Franse Rafale en het Zweedse Saab, weigeren mee te doen aan een haastige, nieuwe evaluatieronde – omdat ze geloven dat de beslissing ten gunste van de JSF al lang is genomen – was een primeur van deze krant. Meer kritische distantie vindt de lezer onder meer in ons hoofdredactioneel commentaar van 29 mei (‘Salamifighter’), waarin we schreven dat Nederland de JSF is „binnengerommeld’’ en dat het project „alle kenmerken […] van een goed onderwerp voor een toekomstige parlementaire enquête’’ bezit. Over de militaire voors en tegens van de JSF zullen we uiteraard weer schrijven zodra de ‘militaire case’ opnieuw aan de orde komt.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Nrc.nl/lezerschrijft voor reacties. Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker