Ambachtsschool is weer terug

De ambachtsschool is terug. Het nieuwe praktijkonderwijs heet ‘Vakcollege’. Zeventien vmbo’s beginnen er komend schooljaar mee, voorlopig alleen in de sector techniek. Betrokkenen in het vmbo willen dit nieuwe onderwijstype uitbreiden naar meer sectoren.

Op de nieuwe ambachtsschool worden leerlingen vanaf hun twaalfde jaar in zes jaar tijd opgeleid tot vakspecialist op mbo-niveau 2. Vanaf de eerste klas is er veel aandacht voor praktijkonderwijs en voor stages.

Het ministerie van Onderwijs, dat lang hamerde op theoretisch onderwijs, is nu pleitbezorger van het vakonderwijs. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) experimenteert al met een traject van vmbo naar mbo, waarbij het vmbo-examen wordt geschrapt.

Weinig mensen nemen de term ‘ambachtsschool’ in de mond. Dat roept te veel associaties op met het vroegere schooltype, dat onder meer wegens imagoproblemen werd opgeheven.

Volgens onderwijshistoricus Nan Dodde zijn politici „naïef” geweest. „Men dacht dat algemeen vormend, meer theoretisch onderwijs voor iedereen het beste was. Lange tijd werd ontkend dat er leerlingen zijn die liever met hun handen werken.”

Vakcolleges: pagina 3 en 7

    • Derk Walters