Uittocht leraren Rotterdams gymnasium

Op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam rommelt het al enige tijd. Gisteravond protesteerden leraren tegen bestuur, onder meer om het ontslag van een conrector.

Erasmiaans Gymnasium in de Rotterdamse Laurenskerk, gisteravond. Zittend in het midden conrector Ouwerkerk, zittend tweede van rechts rector Berkhout. Foto Dirk Jan Visser (Photo Dirk-Jan Visser: Rotterdam 10-07-2008) 'promotie' feest van verschillende klassen van het Erasmiaans Gymnasium in de Laurenskerk te Rotterdam. Dit feest wordt overschaduwd door het gedwongen vertrek van conrector Ouwerkerk door Dhr Radt en Dhr Blok, het bevoegd gezag bestuur openbaar onderwijs Rotterdam. Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn boos over zijn vertrek. Hier in het midden Ouwerkerk, rechts (met rok en zwart shirt) rector Berkhout Visser, Dirk-Jan

Het had een feestelijke ceremonie moeten worden. Maar de afsluiting van het schooljaar van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, gisteravond in de plaatselijke Laurenskerk, mondde uit in een bedrukte bijeenkomst.

Het rommelt op het Erasmiaans. Het prestigieuze gymnasium, een van de grootste van het land, kampt al enige tijd met interne conflicten. Het schoolbestuur, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), maakte gisteren per brief het vertrek van rector Margriet Berkhout en het ontslag van conrector Jankees Ouwerkerk bekend.

Een flink deel van de leraren van het Erasmiaans greep de gelegenheid gisteravond aan om te protesteren tegen het schoolbestuur, hoewel ze zich wel konden vinden in het vertrek van de rector. Leraar Nederlands Dick van Vliet las een brief voor. „Er heeft zich op onze school de afgelopen jaren een conflict ontwikkeld tussen een flink deel van het personeel en de rector. Door gebrekkige communicatie is ons vertrouwen in haar ondermijnd.”

Ook algemeen directeur Wim Blok van het schoolbestuur nam tijdens de plechtigheid het woord. Hij verklaarde het vertrek van rector Berkhout met de woorden dat „zij toe is aan een nieuwe uitdaging”. Het bericht over haar vertrek werd met een zacht applaus ontvangen.

Volgens leraar Van Vliet heeft het nooit geklikt tussen de docenten en rector. „Maar wat ons het meest stoort is de autoritaire houding van het bestuur.” Ook docent Nederlands Miriam Piters geeft aan dat er al jaren sprake is van gesteggel.

Piters diende in februari van dit jaar zelf haar ontslag in na een conflict met Berkhout. Ze vervolgt haar carrière in Wenen. Behalve Piters vertrekken in ieder geval ook twee docenten klassieke talen om vergelijkbare redenen.

Een voormalig personeelslid, dat anoniem wil blijven vanwege een nog lopende klacht bij de bezwaarcommissie, werd na een beoordelingsgesprek met onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven. Na dertien jaar dienst, vertelt hij. „Ik herkende mijn functioneren totaal niet in dat beoordelingsrapport. Het was heel suggestief, kafkaësk bijna.”

De ontslagen conrector Ouwerkerk is zeer geliefd binnen de school. Docenten, ouders en leerlingen omschreven hem gisteravond als ‘het publieke gezicht van het Erasmiaans’. Ze hopen dat het bestuur nog terugkomt op zijn beslissing Ouwerkerk te ontslaan.

Sommigen hebben daar een hard hoofd in. „Ik verwacht juist de het bestuur nog meer zijn hakken in het zand gaat drukken,” zegt een docent die ook liever anoniem wil blijven. „Ik hou mijn baan graag nog wat langer. Disloyaliteit van personeel wordt niet gewaardeerd door het bestuur.” P. Broerse is inmiddels aangesteld als waarnemend rector. Hij leidt komend schooljaar, samen met de nog zittende conrector S. van der Berg, het Erasmiaans.

Toch maken velen zich zorgen om hoe het verder moet met de school. „Ik schrik van het aantal leraren dat wil opstappen,” spreekt een moeder wier kinderen op de school zitten de aanwezigen in de Laurenskerk toe. „Het zou heel erg zijn als we om procedurele redenen iemand laten gaan die op persoonlijk en didactisch vlak zo belangrijk is voor de school.”

    • Nicole Carlier
    • Japke-d. Bouma