Re-Remics nog wel te verkopen

De hypotheekobligaties die aan de wortel van de kredietcrisis liggen, vinden nu voor een deel nieuwe kopers onder een andere naam: Re-Remics.

Goldman Sachs, JPMorgan Chase en ten minste zes andere firma’s proberen ongewenste hypotheekobligaties opnieuw aan de man te brengen, nu de verkopen van collateralized debt obligations (CDO’s) als gevolg van de mondiale kredietcrisis van 227 miljard dollar (143,6 miljard euro) in 2007 zijn teruggevallen naar 1 miljard dollar dit jaar. Re-Remics bevatten onderdelen die zodanig zijn gestructureerd dat ze een betere bescherming bieden tegen hogere verliezen op de onderliggende leningen dan de meeste CDO’s, waardoor de bezitters ervan andere delen kunnen verkopen of vasthouden tegen lagere prijzen. Dit kan rendementen van meer dan 20 procent opleveren.

„Het is een soort reïncarnatie van de CDO”, zegt Paul Colonna, die meer dan 100 miljard dollar onder zijn beheer heeft bij GE Asset Management.

Re-Remic is een afkorting van resecuritizations of real estate mortgage investment conduits, in feite een mandje hypotheekobligaties. De verkoop van deze effecten kan ertoe bijdragen dat de markt voor nieuwe hypotheken weer aantrekt, aldus Bernard Maas, analist in New York bij de kredietbeoordelaar DBRS. „De hoop is dat de sector een nieuwe start kan maken door illiquide obligaties naar geïnteresseerde partijen te verplaatsen”, zegt hij.

Anders dan de meeste CDO’s hebben Re-Remics geen schulden die zijn gebaseerd op de laagst gewaardeerde (subprime) hypotheken. Ze zijn samengesteld uit zeer hoog aangeslagen obligaties, gedekt door Alt-A-hypotheken, die zijn verstrekt aan huizenkopers met een hoge kredietstatus.

Terwijl CDO’s doorgaans gedekt worden door meer dan honderd pakketten hypotheken, zijn dat er bij Re-Remics meestal niet meer dan een tiental, waardoor de bezitters ervan de onderliggende schulden makkelijker kunnen analyseren.

Bezitters van hypotheekobligaties maken gebruik van Re-Remics om verschillende soorten schulden van elkaar te kunnen scheiden. Dat verhoogt de kans dat de hoger gewaardeerde schuld zijn AAA-status kan behouden, zodat de waarde genoeg toeneemt om de totaalwaarde van het product op te krikken, aldus Doug Dachille, topman van het in New York gevestigde First Principles Capital Management, dat 7 miljard dollar aan beleggingen in obligaties onder beheer heeft.

Lager aangeslagen onderdelen van de Re-Remics zouden de eerste zijn om verliezen te registreren bij wanbetalingen op onderliggende hypotheken, als de lager aangeslagen obligaties van de oorspronkelijke transacties eenmaal zijn verdwenen, zegt Dachille.

Een obligatie die wordt verhandeld tegen 40 cent op de dollar kan worden verdeeld in een onderdeel dat 80 cent waard is en een deel dat goedkoop genoeg kan worden verkocht om een rendement van wel 20 procent op te leveren, aldus Dachille. Banken, geadviseerd door First Principles, hebben lager renderende, en dus veiligere, onderdelen gekocht en sommige overwegen ook de obligaties voor hun pensioenfondsen te kopen, zegt hij. De firma begint ook een fonds voor pensioencliënten die in de obligaties willen beleggen, zegt Dachille.

„Ze zouden veel van deze effecten niet willen kopen zonder de extra veiligheid”, zegt hij. „Ze zijn blij met het rendement van 7,5 procent. Ze wilden alleen graag meer zekerheid dat ze dat rendement ook daadwerkelijk zouden krijgen.”

„Dit is een poging de zaak weer op de rails te zetten”, zegt Scott Kirby, die 20 miljard dollar aan obligaties onder beheer heeft voor Ameriprise Financials RiverSource Investments in Minneapolis.

CDO’s, ooit het snelst groeiende onderdeel van de kredietmarkten, zijn naar 0 cent op de dollar gekelderd. De kredietwaarderingen van sommige AAA-onderdelen zijn op junkniveau terechtgekomen.

Banken kunnen de kredietkwaliteit van hun bezittingen verbeteren door lager aangeslagen onderdelen te verkopen en de beste onderdelen te behouden, zegt Matthew Jozoff, analist van JPMorgan. Het vermijden van kredietafwaarderingen zou ook voorkomen dat banken meer kapitaal moeten vasthouden ter bescherming tegen verliezen op de obligaties.

Riskantere Re-Remic-hypotheekobligaties passen van nature beter bij hedgefondsen, aldus een raport van JPMorgan. De obligaties bieden hogere potentiële rendementen in een tijd dat het moeilijk is om geld te lenen om de rendementen te verhogen.

De huidige Re-Remics zijn „een kans voor handelaren om liquiditeit aan te boren en obligaties af te stoten”, aldus Maas. (Bloomberg)

Vertaling Menno Grootveld

    • Jody Shenn