nrc.nl/jakarta

Correspondent Elske Schouten blogt over haar ervaringen in Indonesië.

Over de Munir-zaak en radicalisme.

Maar ook over vrienden maken.