Nederlands nieuws

Toen ik van de week ergens in Italië een Nederlandse krant kocht, duurde het even voordat ik hem daadwerkelijk ging lezen. Op een bepaalde manier wist ik wat erin zou staan. Ik werd niet bedrogen in mijn verwachtingen. Nederland was niet veranderd in de korte duur van mijn ballingschap wegens het rookverbod in de horeca. Er was Nederlands nieuws. Maar misschien ben ik wel veranderd. Het kostte mij de grootste moeite om het Nederlandse nieuws te begrijpen.

Zo werd er in de krant bericht over het nijpende probleem van het cellenoverschot. De bezettingsgraad van de penitentiaire instellingen ligt nog lager dan de staatssecretaris eerder aan de Kamer had bericht. Sluiting van gevangenissen is een reële optie. Moet je je voorstellen dat je dat in Italië leest in de schaduw op het terras. Nederland heeft een tekort aan gevangenen. Ik heb het probleem voorgelegd aan de barman van de Cicci Bar. Hij feliciteerde mij. Toen ik hem geërgerd aankeek, stelde hij voor om het boevenoverschot op Europees niveau te regelen en wat extra schurken naar Nederland te sturen.

Vervolgens las ik het bericht dat Iraanse studenten in Nederland geen studies mogen volgen die met atoombommen te maken hebben. Als je uit België, Zwitserland of Oeganda komt, mag het wel, maar studenten met een Iraans paspoort moeten in die tijd maar een keuzevakje toegepaste andragogie gaan doen, al moet je daar natuurlijk ook enorm mee oppassen, want voor je het weet breng je dat volk iets bij wat ze tegen ons kunnen gebruiken.

Op mijn terras leek mij dit een evidente schending van artikel 1 van de Nederlandse grondwet. De barman van de Cicci Bar was dat met mij eens. „Iedereen die zich in Nederland bevindt”, zei hij, „wordt onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld”. Ik legde hem uit dat onze minister van Onderwijs een wijs man is. „Dat denk je alleen maar”, zei hij, „omdat Plasterk vroeger ook columns heeft geschreven, net als jij”.

Hij bracht mij nog een koffie van het huis en rondde de rekening af naar beneden. Ik protesteerde. „Iedereen die zich in Italië bevindt”, zei hij, „wordt onder gelijke omstandigheden gelijk behandeld”.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer