Ministers CDA weigeren rol v. Vollenhoven

Niet Pieter van Vollenhoven, zoals de Tweede Kamer wilde, maar FNV-voorzitter Agnes Jongerius komt in actie om het belang van oud-Defensiemedewerker en klokkenluider Fred Spijkers te verdedigen.

Onder druk van de meest betrokken bewindslieden van het kabinet-Balkenende heeft Van Vollenhoven zich onlangs teruggetrokken als bemiddelaar. Hij wilde zelf geen onderwerp van discussie worden. Het blad Binnenlands Bestuur beschikt over een e-mail waarin staat dat premier Balkenende (CDA) en minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) „diverse gesprekken” hebben gevoerd met Van Vollenhoven, waarop hij zich terugtrok.

Het Tweede Kamerlid Krista van Velzen (SP) gaat volgende week met FNV-voorzitter Agnes Jongerius overleggen met staatssecretaris Jack de Vries (Defensie, CDA). „Deze zaak had allang opgelost moeten zijn”, aldus Van Velzen, die het gesprek voert namens een meerderheid in de Kamer.

De rol van Jongerius is opvallend, maar eigenlijk ook weer niet. „De FNV”, zo stelt een woordvoerder, „is al 23 jaar met de zaak-Spijkers bezig”. Van Vollenhoven, hoogleraar Risk Management, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bood enkele maanden geleden „de helpende hand” aan de Tweede Kamer om de zaak op te lossen.

Volgens Van Velzen kreeg hij van verschillende bewindslieden te horen dat zijn tussenkomst „niet gewenst” was. Ze vindt dat „een schandalige zaak”.

Fred Spijkers was in de jaren tachtig als maatschappelijk werker verbonden aan het ministerie van Defensie. Hij weigerde de weduwe van een militair iets op de mouw te spelden over de dood van haar man bij een oefening. Daarop werd door het ministerie volgens hem „alles uit de kast gehaald” om hem te kwalificeren als psychiatrisch patiënt, als crimineel en onbetrouwbaar. Na jarenlange strijd trof toenmalig staatssecretaris Van der Knaap (CDA) een schikking voor bijna drie miljoen maar stelde hieraan tegelijk voorwaarden zoals een zwijgplicht. Spijkers wilde daar niet aan voldoen.

Een meerderheid van SP, PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks en de Groep Verdonk stuurde in mei van dit jaar een brief naar staatssecretaris De Vries met de mededeling dat ze de kwestie „voor de zomer” opgelost wilde zien.

Meer over klokkenluider Spijkers: nrc.nl/binnenland