`Milieucriminaliteit niet goed aangepakt`

Den Haag. De aanpak van milieucriminaliteit, zoals (internationaal) illegaal afvaltransport en lozing van gevaarlijke stoffen, schiet ernstig tekort, ondanks de vele pogingen om daarin verbetering te brengen. Milieucriminelen hebben vrij spel, doordat gemeenten, provincies en waterschappen de milieuregels onvoldoende handhaven en doordat er slechte communicatie bestaat tussen hen en het Openbaar Ministerie. Dat stelt de commissie-Mans, die in opdracht van minister Cramer (VROM, PvdA) onderzoek deed naar de handhaving van regels die de veiligheid en gezondheid van burgers en hun leefmilieu moeten beschermen. Volgens de commissie is het een illusie dat de situatie verbetert zonder ingrijpende maatregelen.