Meavita eist bij rechter extra geld van Menzis

Thuiszorginstelling Meavita wil meer geld van verzekeraar Menzis om haar diensten in het noorden en oosten van Nederland te kunnen uitvoeren. Toezeggingen voor miljoenen euro’s aan extra budget, die Menzis onlangs introk, moeten gestand worden gedaan.

Die eis stelde Meavita vanmorgen voor de kortgedingrechter in Zutphen tegenover de vordering van Menzis dat de cliëntenstop bij Meavita’s werkmaatschappijen Thuiszorg Groningen en Sensire wordt opgeheven.

Meavita neemt sinds deze week geen nieuwe klanten voor thuiszorg meer aan, omdat het veel meer cliënten krijgt dan gebudgetteerd. Ongewijzigd beleid, voerde Meavita’s advocaat vanmorgen aan, zou dit jaar leiden tot 17 miljoen euro verlies. Bovendien zou het de zorg aan bestaande cliënten ondergraven. In de voorgaande twee jaar moest Meavita al 10 miljoen op de zorg toeleggen.

Menzis had Meavita voor de rechter gedaagd omdat het vindt dat de thuiszorginstelling wanprestatie levert. Het regionale zorgkantoor van Menzis heeft zorgplicht voor mensen die aanspraak maken op AWBZ-zorg. Met Meavita, verreweg de grootste thuiszorginstelling in het noordoosten van het land, heeft Menzis daarvoor ‘productieafspraken’ gemaakt. Doordat Meavita nieuwe cliënten weigert, kan Menzis niet voldoen aan zijn verplichtingen. Voor acute gevallen heeft het zorgkantoor overigens wel uitwijkmogelijkheden gevonden. Meavita stelde vanochtend dat de productieafspraken met Menzis geen onbegrensde zorggaranties bieden.

De thuiszorginstelling bestreed voor de rechter dat Menzis zou zijn ‘overvallen’ door de cliëntenstop. Al in maart van dit jaar was de penibele financiële situatie, en het weren van nieuwe klanten als gevolg daarvan, onderwerp van gezamenlijk overleg. Het zorgkantoor zegde in april toe de inzet van de knelpuntenprocedure – bedoeld om extra budget van het Rijk te krijgen – te bespreken. In mei garandeerde Menzis, volgens Meavita, meer budget. Daar kwam de verzekeraar later van terug.

Bij het sluiten van deze krant was de rechtszitting nog gaande.