Joodse komaf

In het stukje `Protest tegen Jünger in Franse Pléiade`. (Boeken, 04.07.08) wordt kort verslag gedaan van het feit dat de auteur George-Arthur Goldschmidt in een artikel in de Frankfurter Rundschau bezwaar maakt tegen de toetreding van Ernst Jünger tot de Franse klassieke reeks La Pléiade. Achter de naam van Goldschmidt staat tussen komma`s: `van Joodse komaf`. Wat heeft de auteur van het verslagje ertoe bewogen dat feit toe te voegen? Dan had het misschien ook in de rede gelegen achter de naam van Jünger `van Arische komaf` te plaatsen. Feit is dat dit detail over Goldschmidt in deze context volstrekt irrelevant is.

    • Leonoor Broeder