Joe en Pierre zijn de schuldigen niet

Melvyn Krauss is nogal tevreden over Trichet en Bernanke, de leiders van respectievelijk de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve. In het opiniestuk `Het gezwel verspreidt zich over heel Europa` (nrc.next, 9 juli) vergelijkt hij ze met artsen die met een renteverhoging hier en een renteverlaging daar in eendrachtige samenwerking de mondiale kredietcrisis te lijf gaan. Ik erger me aan deze voorstelling van zaken.

Taak en verantwoordelijkheid van een centrale bank reiken verder. Centrale banken zijn de voornaamste toezichthouders van het financiële systeem. Het is te goedkoop om, zoals Krauss doet, Joe, Janine, Jürgen en Pierre op te voeren als de veroorzakers van de kredietcrisis. In werkelijkheid gaat het niet om deze door hebzucht en roekeloosheid gedreven individuen, maar om - soms zeer grote - financiële instellingen, die tijdig en bekwaam door onze toezichthouders tot de orde hadden moeten worden geroepen. Dat is niet of onvoldoende gebeurd. De dokter lijkt dus medeverantwoordelijk voor de ziekte, die hij nu probeert te bestrijden.

    • A.J.Derksen Kapelle