Geen fondssubsidie voor Dance Works

Rotterdam, 11 juli. Dansgezelschap Dance Works Rotterdam wordt met opheffing bedreigd nu het Fonds voor Podiumkunsten de subsidieaanvraag van de groep wil afwijzen. Dance Works krijgt 1,1 miljoen euro per jaar. Artistiek directeur Ton Simons in een reactie: ”Dit is te idioot voor woorden. Is het Super Fonds van planeet onbenul?” Het Fonds had zijn voorlopige besluit op 30 juni al naar de groep gestuurd - net als naar 289 andere aanvragers - maar de leiding wilde voor het publiek reageerde eerst de dansers inlichten. Het nieuwe podiumfonds neemt vanaf 2009 een groot deel van de vierjarige subsidies over van het ministerie van OCW. Op 22 augustus valt een definitief besluit.