De njai 1

In `Verzwegen, verlaten en verguisd` (Boeken, 04.07.08) bespreekt Kester Freriks De njai van Reggie Baay. Zoals Freriks terecht opmerkt, zijn er ook andere auteurs die zich met dit onderwerp hebben beziggehouden. Jammer genoeg noemt hij in dit verband niet het meest ontroerende boek dat tot dusverre over de njai en haar (onzekere) positie in Nederlands-Indië is verschenen: Aarde der mensen (oorspr. Bumi manusia) van de beroemde Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer.

    • Ernst Weber