Bijna-botsing door negeren rood sein

Tilburg, 11 juli. De bijna-botsing tussen een giftrein en een passagierstrein vorige zomer bij Tilburg, is veroorzaakt doordat de haastige machinist niet opmerkte dat een sein dat standaard geel knippert, op rood stond. De Inspectie voor Verkeer en Waterstaat concludeert dit in een gisteren gepubliceerd rapport. Tilburg stelde destijds dat de stad aan een ramp was ontsnapt. De inspectie nuanceert dat in dit geval het risico meeviel door onder meer de geringe snelheid van de treinen.