‘Angstig stil’ rond Jongerenjaar

Nog even en het Jongerenjaar 2009 gaat in Rotterdam van start. De ambities zijn groot, maar worden die ook waargemaakt? „Een weerbarstig project”, aldus de betrokken wethouder.

Twaalf spetterende maanden, waarin de toekomst van het jeugdige Rotterdam centraal staat. Het Jongerenjaar 2009 legt de verborgen talenten bloot in de tweede stad van Nederland en levert Rotterdam duurzame herinneringen op. Te vergelijken met het roemruchte Kralingen Popfestival uit 1970. Dat mag wat kosten: circa 50 miljoen euro.

Hooggespannen verwachtingen, maar minder dan zes maanden voor de start van het themajaar, inmiddels omgedoopt tot YOUR WORLD, overheersen de zorgen. Hoezeer Steven van Eijck ook zijn best deed, de voorzitter van de stichting Europese Jongerenhoofdstad ontkwam woensdag niet aan de conclusie dat „ons programma nog witte vlekken vertoont”. Ook de voor het stadsbestuur cruciale inbreng van de doelgroep zelf (12 tot 28 jaar) laat vooralsnog te wensen over. Maar jongeren leven bij de dag, stelde de oud-jeugdcommissaris. „Volgend jaar is voor hen nog ver weg.”

Op verzoek van de grootste coalitiepartij en Jongerenjaar-initiator, de PvdA, moest Van Eijck de plannen deze week toelichten bij de raad, nadat het maandenlang „angstvallig stil” was geweest. Ook het stadsbestuur zelf liet vorige week doorschemeren twijfels te hebben, waarna coalitiepartij VVD dreigde „de stekker eruit te trekken”. Zover kwam het niet. Dinsdag lagen de plannen alsnog bij het college. Van Eijck krijgt het voordeel van de twijfel, met dank onder meer aan een gelikte presentatie. Wel moet hij op last van de voltallige raad in september opnieuw een voortgangsrapportage overleggen.

Verantwoordelijk wethouder Orhan Kaya (cultuur, GroenLinks) sprak naderhand van „een zware bevalling”. Zelf is Kaya inmiddels „onder curatele geplaatst”, meent raadslid Remco Oosterhoff (CU/SGP). Voor de aansturing van het miljoenenproject heeft het stadsbestuur besloten een ‘collegeteam’ in te stellen. Kaya heeft daarin de leiding, maar vier collega’s kijken voortaan mee over zijn schouder: burgemeester Opstelten en de wethouders Geluk, Kriens en Harbers. Kaya: „Een weerbarstig project als dit verdient onze volle gezamenlijke aandacht.”

Maar ook die kan niet meer voorkomen dat Rotterdam het eerste verlies heeft moeten incasseren. Bij gebrek aan een programma heeft de marketingafdeling haar werk niet kunnen doen. Een van de doelstellingen – 25.000 Europese jongeren naar de stad halen – kan daarom in de prullenbak, concludeert SP-fractieleider Theo Cornelissen. Voor een inhaalrace is het te laat. „In Milaan, Helsinki of Graz zal geen jongere denken: hé, volgend jaar lekker naar Rotterdam. Simpelweg omdat ze van niets weten.”

Intern rommelde het de afgelopen maanden bij de stichting. Na onderwijsbestuurder Piet Boekhoud stapte onlangs programmadirecteur Henca Maduro op bij wat toen nog Rotterdam European Youth Capital heette. De 32-jarige Rotterdamse van Antilliaanse afkomst oogde als het ideale boegbeeld, maar bleek in de praktijk niet op haar taken berekend. De dagelijkse leiding is nu in handen van een vijftiger, die tot voor kort werkzaam was als ‘frontlijnbestuurder’ (stadsmarinier) in de Rotterdamse achterstandswijken: Gerard Spierings.

Maar de grootste zorg betreft een van de speerpunten van het themajaar, en dat is het Urban Culture Podium (kosten 11 miljoen euro). Kaya overviel de raad deze week met de mededeling dat deze in de Maassilo ‘op’ Zuid wordt gevestigd en niet in het voormalige Fotomuseum in het centrum. Is de stad überhaupt gediend bij een podium dat volgens de koning van het Rotterdamse uitgaansleven, Ted Langenbach, de segregatie in de hand werkt? En waarom zoveel geld steken in de inventaris, terwijl het gebouw al in bezit van de gemeente is? Coalitiepartij VVD wil dat Kaya eerst nader onderzoek doet, voordat hij zijn handtekening zet onder een contract.

Ook het totaalprogramma zelf roept vragen op. Ruim driehonderd evenementen, maar wat is de samenbindende factor? Waar staan de vernieuwende ideeën, die Rotterdam de gewenste „tastbare herinneringen” opleveren? Brenda Dirkse (D66) turfde na bestudering van het woud aan projecten opvallend veel bestaande evenementen, zoals het North Sea Jazz Festival, het EK volleyball en het Zomerfestival. „Zo komt u wel heel makkelijk aan uw doelstelling”, bitste de oud-voorzitter van de Rotterdamse Jongerenraad.

SP’er Cornelissen bleef zitten met het knagende gevoel dat de raad was „ingepakt door de turbotaal van Van Eijck. Ik koop blind een tweedehandsauto van hem, maar niet het Jongerenjaar.”

Meer info te vinden opwww.reyc.nl

    • Mark Hoogstad