Sprinkhaanplaag in Noord-China

China heeft veel moeite een sprinkhanenplaag in Chinees Mongolië te beëindigen. Als de plaag niet stopt, bedreigen de dieren mogelijk het 180 km zuidelijker gelegen Peking als daar de Spelen plaatsvinden. Ongelukkigerwijze staat de wind in de richting van de hoofdstad. 30.000 bestrijders zijn ingezet om de plaag te beteugelen. (ANP)