Sarkozy: Ierland niet bruuskeren

De Franse president Nicolas Sarkozy hoopt op de Europese top in oktober, of uiterlijk in december, een oplossing presenteren voor de crisis waarin de Europese Unie is beland door de Ierse afwijzing van het nieuwe Europees Verdrag.

Sarkozy beklemtoonde dat hij een oplossing nastreeft die „de Ieren niet bruuskeert en die tegelijkertijd duidelijkheid verschaft over de verdragsvoorwaarden waaronder de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2009 worden gehouden”.

De Franse president zei dit vanmorgen in het Europees Parlement in Straatsburg. Daar lichtte hij de prioriteiten toe van Frankrijk dat komend half jaar EU-voorzitter is. Hij zei op 21 juli naar Ierland te gaan om „te luisteren, te overleggen en een oplossing te zoeken”.

Sarkozy zei verder dat er niet opnieuw kan worden onderhandeld over het nieuwe EU-verdrag, het Verdrag van Lissabon. Het gaat volgens hem om een keuze tussen het sinds februari 2003 geldende Verdrag van Nice of het Verdrag van Lissabon, dat nu ter ratificatie bij de 27 lidstaten ligt.

Het nieuwe verdrag voorziet in hervormingen van het EU-bestuur. Zonder die hervormingen is verdere uitbreiding van de EU niet mogelijk, herhaalde Sarkozy. De EU onderhandelt momenteel met Kroatië, Macedonië en Turkije over toetreding.

Sarkozy bepleitte een discussie over de vraag wat de beste economische politiek voor Europa is en welke monetaire politiek daarbij het beste past. „Men stelt de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank niet ter discussie als men zich afvraagt of het redelijk is de rente naar 4,25 procent te verhogen, terwijl de Amerikanen op 2 procent zitten.” De ECB verhoogde vorige week de rente om de inflatie te beteugelen. Sarkozy had gewaarschuwd dat dat ten koste zou gaan van de groei in de eurozone (15 landen). (AFP, Reuters)