OM vervolgt Scholten in havenaffaire

Het Openbaar Ministerie gaat W. Scholten, oud-directeur van de Rotterdamse haven, dit najaar vervolgens wegens zijn rol in de havenaffaire in 2004, waar een bedrag van 183,5 miljoen euro mee is gemoeid.

Dat heeft het functioneel parket gisteren bekendgemaakt. Het OM verdenkt Scholten ervan zich te hebben schuldig gemaakt aan diverse strafbare feiten, zoals het tekenen van valse documenten, het opmaken van een onware jaarrekening en het voeren van een onvolledige administratie.

Scholten zal terecht moeten staan voor het afgeven van ongedekte bankgaranties aan de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM), een bedrijf dat destijds in handen was van ‘bedrijvendokter’ Joep van den Nieuwenhuyzen.

De havenaffaire kwam op 30 augustus 2004 aan het licht toen de banken hun geld opeisten. Het Havenbedrijf weigerde echter garant te staan voor de 107,5 miljoen euro schuld die de val van RDM opleverde, omdat Scholten volgens het Havenbedrijf Rotterdam in geen enkel geval ruggespraak over de leningen had gehouden met het Havenbedrijf, met het college van B en W of de gemeenteraad van Rotterdam, die in feite het beheer over de haven uitoefende.

Naast het afgeven van onbevoegde bankgaranties is Scholten volgens het OM ook in de fout gegaan met de eveneens aan Van den Nieuwenhuyzen gerelateerde aankoop van het schip ss Rotterdam.

De zaak tegen Scholten komt na drieënhalf jaar in de Rotterdamse haven als een verrassing, maar kan volgens een aantal betrokkenen niet los worden gezien van de rechtszaak tegen Van den Nieuwenhuyzen, die zich in de tweede helft van dit jaar voor de rechter moet verantwoorden voor zijn rol in het faillissement.

Waarom Scholten zich aan Van den Nieuwenhuyzen heeft gecommitteerd is nooit helemaal duidelijk geworden. Aangenomen wordt dat hij het belang van de Rotterdamse haven vooropgesteld heeft omdat Van den Nieuwenhuyzen plannen had om via RDM duikboten aan Taiwan te leveren. De Rotterdamse haven vreesde daardoor een boycot in het containervervoer met China.

Van persoonlijke verrijking door de havendirecteur is tot nu toe niets gebleken. In 2005 deed de gemeente Rotterdam bij het OM aangifte. „Het ging daarbij niet om Scholten persoonlijk, maar om het vermoeden dat er strafbare feiten waren gepleegd”, zegt een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam.