nrc.nl/dorp

In het Westen zoekt de vergrijzende stedeling rust in het dorp, elders zoekt de jonge dorpeling werk in de stad. Wat doet dat met de economie van een dorp?