Harde aanpak overtredingen in verkeer

Om het aantal verkeersdoden en -gewonden terug te dringen, treft minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) nieuwe maatregelen. Zo wil hij notoire verkeersovertreders hun rijbewijs sneller afnemen.

Het plan daartoe heeft bij vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Eurlings wil allereerst de veroorzakers van onveiligheid harder aanpakken. Het gaat vooral om snelheidsovertreders en mensen die met alcohol achter het stuur zitten. Zij kunnen te maken krijgen met verplichte maatregelen, zoals een alcoholslot in hun auto of een snelheidsbegrenzer. Ook kunnen zij een zelf te betalen gedragscursus opgelegd krijgen. Notoire verkeersovertreders raken hun rijbewijs na drie ernstige overtredingen (bumperkleven, te hard rijden, snijden) kwijt.

De minister streeft naar een reductie tot maximaal 500 verkeersdoden in 2020. Dat is een kwart minder dan in 2007. Eerdere plannen gingen uit van 580 doden in 2020. Het aantal gewonden moet dat jaar eveneens met 25 procent zijn teruggebracht, tot 12.250.

Andere maatregelen van Eurlings betreffen vergroting van de veiligheid voor zogeheten ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’, zoals voetgangers en fietsers. Het bereiken van de doelstelling vergt wat hem betreft ook betrokkenheid van lagere overheden en maatschappelijke organisaties.

Nederland is op verkeersgebied al één van de veiligste landen ter wereld, blijkt uit internationale vergelijkingen. Vorig jaar kwamen 791 mensen om in het Nederlandse verkeer. Begin jaren zeventig vielen jaarlijks nog 3.000 doden.

Ongevallen kosten de samenleving jaarlijks zo’n 9 miljard euro aan ziekenhuiskosten, revalidatie, productieverlies door herstellende werknemers en dergelijke. „Dat is veel meer dan de maatschappelijke kosten van files”, aldus Eurlings.

Lees het plan van Eurlings via nrc.binnenland