Vrouwen klimmen op in anglicaanse kerk

Londen. De Church of England, de Engelse moederkerk van de wereldwijde anglicaanse gemeenschap, heeft de weg vrijgemaakt voor de wijding van vrouwelijke bisschoppen. De kerk kent sinds 1994 vrouwelijke priesters, maar tot dusver was het voor hen niet mogelijk verder in de hiërarchie op te klimmen. Veel conservatieven toonden zich hoogst ongelukkig met het besluit. Vrouwen zijn sterk in opmars binnen de kerk. Al een kwart van de priesters bestaat uit vrouwen, in opleiding vormen ze zelfs de helft. Het Vaticaan verklaarde gisteren de beslissing te beschouwen als een verder obstakel voor verzoening met de katholieke kerk.