Sint-Maarten eens met nieuw toezicht

WILLEMSTAD. De eilandsraad op Sint-Maarten is unaniem akkoord gegaan met de Maatregel van Rijksbestuur financieel toezicht, waarin bevestigd wordt dat Nederland meer invloed krijgt op de overheidsfinanciën, als Sint-Maarten een land wordt. De Maatregel leidde eind vorige maand op Curaçao tot felle protesten. Op Sint-Maarten bleef het rustig. De eilandsraad plaatste wel de kanttekening dat beroepsprocedures via de Raad van State, in plaats van de Rijksministerraad, moeten lopen. Sint-Maarten en Curaçao willen na de opheffing van het Antilliaanse staatsverband autonome landen binnen het koninkrijk worden.