Salarissen musici te laag

Om te overleven moeten symfonieorkesten de salarissen van musici ophogen. Ook moeten ze zorgen voor meer maatschappelijk draagvlak en meer eigen inkomsten. Daaraan willen Cao-partijen CNO, FNV KIEM en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond werken, samen met minister Plasterk.

Om zicht te krijgen op de toekomst van de symfonieorkesten, hebben de drie instanties een groot onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de orkestensector en de inkomenspositie van de orkestmusici. Daaruit komt onder meer dat het salaris en met name het financieel perspectief van orkestmusici te laag is in verhouding tot vergelijkbare beroepen.

De CAO partijen hebben de bevindingen samengevat in een rapport, dat inmiddels is aangeboden aan Minister Plasterk van OC en W.