Parijs maakt vanaf 2009 ruim baan voor hoogbouw

Parijs, 9 juli. Vanaf 2009 kunnen in Parijs verschillende torens worden gebouwd die bijna even hoog zijn als de Tour Montparnasse (210 meter). De Parijse gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met het doorbreken van het huidige plafond: 37 meter. Dat werd in 1975 ingesteld, twee jaar nadat de Tour Montparnasse in gebruik was genomen en een golf aan kritiek losmaakte. De hoogbouw werd disproportioneel gevonden in Parijs. Burgemeester Delanoë heeft nu steun gekregen van de gemeenteraad om op zes plaatsen aan de rand van de stad, aan de ringweg, toch in te stemmen met hoogbouw. Woontorens mogen 50 meter worden, kantoortorens maximaal 200 meter. Volgens peilingen zijn de meeste Parijzenaars tegen, maar volgens Delanoë zijn het tekort aan kantoorruimte en sociale woningbouw belangrijker. Hij belooft burgers te raadplegen. In 2010 zou de bouw van de eerste torens, in het noorden bij de de Portes de Batignolles en de Clichy, moeten beginnen. Delanoë`s initiatief staat los van president Sarkozy`s project om tien architecten een plan te laten maken voor de ontwikkeling van Grand Paris, waarin behalve Parijs zelf ook de voorsteden in ogenschouw worden genomen.