Overheid geeft steeds minder uit aan omroepen

Rotterdam, 9 juli. De overheid geeft steeds minder geld uit aan de publieke televisie- en radiozenders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). In 2006 bedroegen de overheidsuitgaven aan media 897 miljoen euro. Dat is 22 procent minder dan in 1999, gecorrigeerd voor inflatie. Van dat bedrag is 642 miljoen euro afkomstig uit de schatkist, 255 miljoen euro komt uit opbrengsten van de STER-reclames. Het geld gaat vooral naar de drie publieke netten en de vijf radiozenders. De provincies en gemeenten financieren de lokale en regionale televisie- en radiostations. De teruglopende overheidsuitgaven aan media zijn vooral toe te schrijven aan bezuinigingen op de Rijksbegroting. Verder zijn de reclameopbrengsten gedaald, onder meer door concurrentie van commerciële zenders - zoals Talpa - en het verlies van de uitzendrechten van het eredivisievoetbal in 2005.