nrc.nl/bankencrisis

Hoe kunnen toezichthouders greep houden op de geglobaliseerde financiële wereld? Prominente economen in debat.