Nederbelgië (2)

Aan de wilde haren van onze Geert is weer een nieuwe campagne ontsproten (nrc.next, 8 juli). Het is waar dat de Vlaamse voorstanders van splitsing aansluiting van hun regio bij Nederland wel zien zitten. Maar Wilders onderschat de mate waarin de volkskarakters van beide regio`s uiteen zijn gegroeid.

Als Nederbelg kan ik getuigen dat Vlamingen vaak cholerische, zelfingenomen en lichtgeraakte lieden zijn die in Groot-Nederland zeker voor verdeeldheid zouden zorgen. In een coalitie met Nederland tegen de Franstalige heersers van weleer zouden ze omwille van het Vlaamse belang wel coöperatief zijn, maar op den duur zou aansluiting bij Brabant en Limburg als ideale oplossing uit de bus komen. Wie pleit voor aansluiting van Vlaanderen bij Nederland, pleit dus voor splitsing van het land waar we volgens Geert juist zo trots op moeten zijn.

    • Ben Hoffschulte Leuven