Cultuurwebsite passeert krant

Internet heeft de krant ingehaald als informatiebron voor theaters en concerten. Tweederde van de museumbezoekers informeert zich via het web. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport De virtuele cultuurbezoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Van de mensen die kunst lenen of kopen gebruikt de helft internet om informatie te vinden over het aanbod. Het culturele gebruik van het web door jongeren bestaat vooral uit het downloaden van populaire muziek en het spelen van games. In het algemeen worden cultuurwebsites vooral bezocht door jongeren en hoogopgeleiden.

Het gaat volgens de opstellers van het rapport, Jos de Haan (SCP en Erasmus Universiteit) en Anna Adolfson (Erasmus) vooral om het opzoeken van praktische informatie, hoewel ze signaleren dat de afgelopen jaren veel instellingen hun site inhoudelijk hebben uitgebreid met bijvoorbeeld hun foto’s van werken uit de collectie.

Informatie over muziek en theater komt voor 13 procent van internet. In 2000 was dat 3 procent en het is nu even veel als uit dagbladen. Theatersites worden vooral bezocht door wat oudere (30-49 jaar) hoogopgeleide vrouwen.

Het SCP-rapport signaleert een stijging van de directe cultuurconsumptie via het web. Vooral filmpjes, games en muziek zijn in opkomst. Ook het praten over kunst via chat of mail neemt toe. Zulke community’s zijn er meer rond populaire cultuur dan rond erfgoed en traditionele kunsten. Ook het zelf toevoegen van informatie beperkt zich vooral tot populaire cultuur en eigengemaakte filmpjes.

De onderzoekers zien een zekere angst bij met name musea en archieven voor een te goed aanbod op het web. Dat zou ten koste gaan van fysiek bezoek, waardoor ze inkomsten mislopen. Het rapport suggereert voorzichtig sitebezoek mee te tellen bij subsidies.

De verkoop van kaartjes blijft sterk achter bij bijvoorbeeld de reissector. Volgens het rapport is het kleine aanbod hiervan de voornaamste reden. Ook zouden bezoekers op theatersites een stoel willen kunnen reserveren. De helft van de leners en kopers zocht informatie bij sites van kunstuitlenen en galeries. Acht procent kocht in 2007 kunst via internet.

Het percentage mensen ouder dan 65 dat online museumcollecties bekijkt, groeide van 15 procent in 2003 tot 25 in 2006.