China, India: geen afspraak klimaat

De grote industrielanden en de grote opkomende economieën zijn het vandaag niet eens geworden over een concrete doelstelling voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dat bleek op de laatste dag van de G8-top in Japan, waar opnieuw werd gesproken over maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De leiders van zeven rijkste industrielanden plus Rusland hielden vanochtend een bijeenkomst met hun collega’s van acht opkomende economische grootmachten, waaronder China, India, Mexico en Brazilië. De zestien landen zijn samen goed voor 80 procent van de uitstoot van CO2 in de wereld.

Deze zestien ‘grote vervuilers’ konden het er wél over eens worden dat ze „op de lange termijn” de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Ze spraken van een „gedeelde visie”, maar noemden niet de omvang van de vereiste reductie, noch een tijdschema.

Gisteren hadden de landen van de G8 afgesproken ernaar te zullen streven dat de uitstoot van broeikasgassen in de wereld wordt gehalveerd in de periode tot 2050. Van de nieuwe economieën konden alleen Indonesië, Australië en Zuid-Korea zich daarin vinden. China en India onderstreepten dat industrialisering en bestrijding van de armoede voor hen voorop staan. (AFP, AP)

Analyse klimaat: pagina 5

Commentaar: pagina 7