Zorgautoriteit geeft Meavita geen extra geld

Thuiszorgorganisatie Meavita, die uit geldgebrek geen thuiszorg meer biedt aan nieuwe patiënten, krijgt voorlopig geen extra geld van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa zegt geen aanwijzing te hebben dat meer geld het probleem van Meavita oplost. Dat heeft de toezichthouder op de zorg gisteren meegedeeld na overleg met zorgverzekeraar Menzis.

Menzis-topman Roger van Boxtel had om een gesprek gevraagd, nadat het Menzis zorgkantoor was geconfronteerd met de cliëntenstop van Meavita-werkmaatschappijen Sensire (Gelderland) en Thuiszorg Groningen (Friesland, Groningen en Drenthe).

Een zorgkantoor heeft zorgplicht; het moet vraag en aanbod van zorg die betaald wordt uit AWBZ-premies bijeenbrengen. Daartoe heeft het afspraken met zorgaanbieders, zoals Meavita.

Menzis weigert de cliëntenstop te accepteren. De verzekeraar zou Meavita vandaag in gebreke stellen. Dit kan leiden tot een kort geding waarin Menzis eist dat acute patiëntenzorg wordt geleverd.

In het gesprek met de zorgautoriteit heeft Menzis de continuïteit van de bedreigde thuiszorg in Groningen en Gelderland gegarandeerd. „Klanten zullen niet de dupe worden van problemen die zorgaanbieders hebben”, aldus Van Boxtel. „Het is al helemaal ondenkbaar dat er geen zorg aan klanten wordt gegeven.”

Met kleine thuiszorgorganisaties heeft Menzis afspraken gemaakt om thuiszorg te bieden. Als Meavita de stop handhaaft, kan volgens de NZa een probleem ontstaan, omdat de instelling een groot marktaandeel heeft.

De NZa heeft Meavita gevraagd om informatie over de financiële situatie om haar handelwijze te kunnen beoordelen. De thuiszorginstelling moet, vindt de toezichthouder, haar contractuele verplichtingen nakomen. De twee voeren donderdag nader overleg.

Volgens patiëntenorganisatie NPCF heeft de cliëntenstop veel onrust gewekt bij mensen die zijn aangewezen op acute zorg.

Commentaar:pagina 7

Heeft u begrip voor patiëntenstops? nrc.nl/discussie