wasberen rukken op

Het aantal in het wild levende wasberen neemt toe, laat stichting AAP weten. De stichting denkt dat de dieren uit Duitsland komen.

Wasberen komen hier oorspronkelijk niet voor. AAP roept op filmpjes en foto’s op te sturen. Kijk voor mee info op www.aap.nl