Vader van Europa

Vader van Europa In de erudiete studie Charlemagne (Cambridge Uni. € 26,–) schetst Rosamond McKitterick een afwijkend portret van Karel de Grote, aldus Ronald van Kesteren. ‘In de eregalerij van grote figuren uit de Europese geschiedenis beschikt Karel de Grote over een vooraanstaande plaats. Een dichter uit zijn eigen tijd noemde hem „vader van Europa”. Tijdens de Romantiek werd de middeleeuwse vorst beschouwd als de grondlegger van een christelijk Europa. Na WO II spanden de grondleggers van de Europese Beweging zich in om Karel de Grote te typeren als een vredestichter en een Europeaan in hart en nieren. Vandaag is de naam van Karel de Grote verbonden aan de Karlspreis, die jaarlijks in Aken wordt toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese zaak. Volgens Rosamond McKitterick is de verbondenheid van Karel de Grote en Europa zo onontkoombaar, dat het gerechtvaardigd is om die relatie nog eens met frisse blik te bekijken. Met vrucht liet zij zich in inspireren door recente cultuurhistorische visies op symbolische communicatie en de dynamiek van rituelen.’

In de erudiete studie Charlemagne (Cambridge Uni. € 26,–) schetst Rosamond McKitterick een afwijkend portret van Karel de Grote, aldus Ronald van Kesteren. ‘In de eregalerij van grote figuren uit de Europese geschiedenis beschikt Karel de Grote over een vooraanstaande plaats. Een dichter uit zijn eigen tijd noemde hem „vader van Europa”. Tijdens de Romantiek werd de middeleeuwse vorst beschouwd als de grondlegger van een christelijk Europa. Na WO II spanden de grondleggers van de Europese Beweging zich in om Karel de Grote te typeren als een vredestichter en een Europeaan in hart en nieren. Vandaag is de naam van Karel de Grote verbonden aan de Karlspreis, die jaarlijks in Aken wordt toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese zaak. Volgens Rosamond McKitterick is de verbondenheid van Karel de Grote en Europa zo onontkoombaar, dat het gerechtvaardigd is om die relatie nog eens met frisse blik te bekijken. Met vrucht liet zij zich in inspireren door recente cultuurhistorische visies op symbolische communicatie en de dynamiek van rituelen.’