Stickertjes plakken met Camiel

Ruim baan, de kilometerheffing komt eraan. De Kamer is ermee akkoord gegaan dat minister Camiel Eurlings (Verkeer, CDA) gaat experimenteren. Wat twintig jaar geleden begon als een simpel idee, tolheffing op een paar snelwegen in de Randstad, is uitgegroeid tot een fijnmazig Big Brother-systeem, met variabelen voor milieu en mobiliteit, brandstofsoort en gewicht van auto’s, plaats en tijd.

Een ambtelijk en politiek gedrocht kortom, waarbij alles afhangt van niet-geteste technologie. De Rekenkamer stelde onlangs vast dat de overheid niet met ICT-projecten kan omgaan.

De keuze voor de techniek om de auto’s te volgen is nog niet gemaakt, maar die is beperkt tot twee smaken: voor positiebepaling bestaat al jaren het Amerikaanse gps, waarvan populaire navigatiesystemen gebruikmaken. In 2013 wordt het nauwkeuriger Europese navigatiesysteem Galileo operationeel, maar daarvoor moeten nog de satellieten gelanceerd en de grondstations gebouwd worden.

Verkeer en Waterstaat is het ministerie dat de privatisering van de taxi’s aan de taximaffia heeft overgelaten, een spoorlijn heeft aangelegd waarop door technische complicaties nog steeds geen hogesnelheidstreinen rijden en dat zoveel concessies heeft gedaan aan chicanerende lokale politici dat de Betuwelijn nooit rendabel wordt.

Toch verzekert Camiel Eurlings dat Nederland straks blij rekeningrijdt. Personenauto’s krijgen tussen 2012 en 2018 te maken met een tombola waarin hun nummerplaat bepaalt of ze per kilometer afrekenen of motorrijtuigenbelasting betalen.

Hoe verging het de Belastingdienst ook al weer toen die werd opgezadeld met de Dienst Toeslagen? Het collectieve geheugen heeft black outs in Den Haag.

Wel heeft Eurlings al tot op de cent laten uitrekenen dat we over tien jaar minder gaan betalen voor autorijden dankzij de invoering van de kilometerheffing. Hoe kan dat? Simpel. Rekeningrijden maakt rijden duurder, want ruimte op de wegen is een schaars goed. Wat duurder is, wordt minder geconsumeerd. Ook al zitten ze dan meer in de trein, daardoor betalen burgers in 2018 minder heffingen en accijnzen voor hun autogebruik. En hierdoor is er ruimte gecreëerd voor een nieuwe provinciale belasting voor iedereen.

Presto: alles wordt duurder en toch bent u goedkoper uit.

Hier zijn drie voorspellingen:

1. Het systeem is niet op tijd klaar en de techniek faalt.

2. De kosten zullen hoger uitvallen dan geraamd.

3. De autolastendruk gaat niet omlaag maar omhoog.

Tip: probeer het Zwitserse autobaanvignet. Dat is een sticker.

Roel Janssen

    • Roel Janssen