Randstad groeit, platteland krimpt

De tegenstelling tussen stad en platteland zal de komende 20 jaar verder toenemen. Het aantal huishoudens en het aantal inwoners in Utrecht en Amsterdam zal tot 2025 sterker groeien dan eerder voorspeld. De krimp van het platteland, vooral in Zuid-Limburg en Oost-Groningen, zet onverminderd door.

Dit blijkt uit de nieuwste regionale bevolkings- en huishoudensprognose, die het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag naar buiten brengen. „De steden worden weer meer concentratiepunten van economische bedrijvigheid. Het platteland wordt steeds meer platteland”, zegt Jan Latten, CBS-onderzoeker en hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam.

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht krijgen er naar verwachting tot 2025 410.000 huishoudens bij. Dit zal volgens Latten de lokale huizenmarkt verder onder druk zetten. In Groot-Amsterdam komen er 90.000 huishoudens bij, in de provincie Utrecht 100.000.

In de steden Amsterdam en Utrecht zal het inwonertal flink toenemen, met respectievelijk 12,6 en 36 procent.

Voor de provincie Flevoland wordt een toename van 50.000 huishoudens verwacht, vooral door verdere groei van Almere.

Het zuidwesten van de Randstad groeit minder sterk. De stad Rotterdam daalt zelfs licht in inwonertal, met 0,8 procent. De regio’s Groot-Rijnmond en agglomeratie ’s-Gravenhage groeien beide tot 2025 met zo’n 40.000 huishoudens. Ten westen van krimpgebied Noordoost-Groningen groeien de stad Groningen en omliggende gemeenten wel, met bijna 30.000 huishoudens.

De idee dat het platteland de Randstad en de steden kan ontlasten, en dat mensen meer thuis gaan werken, zal volgens deze prognose niet breed doorzetten, zegt Latten. „Steden lijken steeds belangrijker centra voor economische bedrijvigheid te worden, het platteland neemt in economisch belang verder af.”