nrc.nl/sarkozy

Frankrijk is een half jaar voorzitter van de EU. De belangrijkste thema's:

Energie en klimaat

Asiel en immigratie

Defensie

Landbouwpolitiek