‘Meer dan alleen zomerzotheid’ bij Meavita

Voorzitter Van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis neemt de cliëntenstop van thuiszorgbedrijf Meavita serieus. „Er speelt meer. We hebben zorgen over de continuïteit.”

Menzis-voorzitter Van Boxtel Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 17 juni 2008, Roger van Boxtel bestuursvoorzitter van Menzis topman van zorgverzekeraar Menzis voorzitter van de Raad van Bestuur en bestuursvoorzitter van IUCN Nederlands ComitŽ ( Nederlandse tak van de Internationale Unie van Natuurorganisaties ) foto; Peter Hilz Hilz, Peter

Als door een wesp gestoken reageerde zorgverzekeraar Menzis toen thuiszorginstelling Meavita een cliëntenstop aankondigde. Menzis’ bestuursvoorzitter Roger van Boxtel wendde zich direct tot toezichthouder NZa, het betrokken zorgkantoor van Menzis regelde ‘noodopvang’ voor afgewezen cliënten en Meavita is inmiddels een kort geding wegens contactbreuk voorgehouden.

U tilt er nogal zwaar aan. De patiëntenfederatie leek gisteren laconieker: ‘Het is juli en de thuiszorg klaagt weer’.

Van Boxtel: „Dat zomergevoel had ik aanvankelijk ook. Maar er speelt meer. We wisten dat Meavita het moeilijk heeft, maar daarover waren we, dacht ik, goed in gesprek.

„Op de kwaliteit van de zorg is niets aan te merken. Het was de manier waarop het ging. Donderdagavond meldden ze met een cliëntenstop te komen. Zo van: het is 5 voor 12, we doen de winkel dicht. Daardoor voelde ik me overvallen. Bedenk eens hoe dat valt, bij klanten en in de keten. Je jaagt cliënten schrik aan en je ziet andere instellingen, zoals dat ziekenhuis in Doetinchem, ook patiënten weren. Let wel: in bepaalde gebieden is Meavita een heel dominante speler. Ik geloof dat ze 10 procent van de markt hebben. Als die het laat afweten, vang je dat niet zomaar op.”

Je kan zo’n aankondiging ook als ritueel dreigement zien. Ze hebben niet eens formeel om hulp gevraagd. En de NZa zei vorige maand dat er geld genoeg is voor AWBZ-zorg.

„We hebben indicaties dat er nog andere kwesties bij Meavita spelen. Ze hebben een grote fusie achter de rug, er is een wisseling in de raad van bestuur geweest. We hebben zorgen over de continuïteit. Daar moet je toch zorgvuldig mee omgaan. Het is niet alleen zomerzotheid.”

Wat is er volgens u aan de hand? Een combinatie van opportunisme en slecht beheer?

„Dat zal moeten blijken. Daar gaan ze donderdag met de NZa over praten. Als ze kunnen aantonen dat het echt een budgettair probleem is, dan helpt de NZa. Dat moeten ze eerst transparant maken. Ik hoop dat het op te lossen valt en ga nu niet anticiperen of speculeren.”

Als u dat gesprek afwacht, moet u dan dreigen met een kort geding?

„Ik wacht op de reactie van Meavita. Dat we ze toch in gebreke stellen, is ook een signaal dat je niet zomaar je deuren kan sluiten. Meavita heeft een contract na te komen, dat kan je niet eenzijdig wegdraaien. Er zijn procedures in geval van financiële nood, gewoon via de NZa. Die hadden ze moeten volgen. Wellicht dat we jurisprudentie kunnen afdwingen.

„Wij hebben als zorgkantoor zorgplicht, dus we gaan niet heel lang wachten. Wij volgen de cliënt die recht op thuiszorg heeft. Ik wil snel weten wat Meavita kan leveren. Nu hebben we met kunst en vliegwerk de zorg elders ondergebracht, maar ik neem dit niet lichtvaardig op. Vóór het weekeinde wil ik helderheid.”

    • Hans Wammes