Links blok in India eindigt steun coalitie

De communistische partijen in India hebben vanochtend hun steun aan de regering van premier Singh ingetrokken. Ze verzetten zich tegen het akkoord met de Verenigde Staten over nucleaire samenwerking.

Waarschijnlijk volgt nu een vertrouwensstemming in het parlement. De communistische partijen maakten hun stap bekend nadat premier Manmohan Singh gisteren had gezegd dat hij het nucleaire akkoord ,,zeer snel” ter goedkeuring zal voorleggen aan het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) in Wenen. Premier Singh deed die aankondiging in Japan, waar hij de bijeenkomst van de G8 bijwoont. Morgen heeft hij een bilaterale ontmoeting met de Amerikaanse president Bush.

Het akkoord met de VS is omstreden omdat het de weg opent voor verkoop van nucleaire technologie, installaties en brandstof aan India hoewel dat land het non-proliferatieverdrag voor kernwapens niet wil ondertekenen en over kernwapens beschikt. Na het IAEA moet ook de club van toeleverende landen, de zogeheten International Suppliers Group, nog formeel instemmen. Ten slotte moet het Amerikaanse Congres zijn definitieve fiat geven.

Het linkse blok in India heeft voortdurend herhaald tegen het akkoord te zijn. India zou zijn onafhankelijkheid verliezen en het zou zich onderwerpen aan de strategische belangen van de VS, wat Singh ontkent. In de overeenkomst is een splitsing gemaakt tussen de Indiase civiele nucleaire activiteiten en diens kernwapenprogramma, dat buiten de beoogde samenwerking blijft.

De stap van de communistische partijen betekent dat de brede regeringscoalitie onder leiding van de Congrespartij nu haar parlementaire meerderheid kwijt is. Het linkse blok steunde de regering van buitenaf. De afgelopen weken is de Congrespartij evenwel met succes op zoek gegaan naar een nieuwe partner. Die heeft ze gevonden in de regionale Samajwadi Partij (SP) onder leiding van Mulayam Singh Yadav. Die partij vertegenwoordigt vooral de achtergestelde kaste van de Yadavs in de deelstaat Uttar Pradesh. Maar niet zeker is dat de SP en eventueel andere partijtjes voldoende zetels engen voor Singh om een vertrouwensstemming te overleven.

Het is niet zo eenvoudig om de verdere ontwikkelingen te voorspellen omdat electorale belangen meespelen in het debat. Gezien de torenhoge inflatie zit de Congrespartij niet te wachten op vervroegde verkiezingen. Daarom ook is ze bereid in zee te gaan met de SP in Uttar Pradesh, waarmee de verstandhouding tot voor kort nog zeer boosaardig was.