Liever geen taakstraf voor plegers zedendelicten

In het artikel `Taakstraf vaak beter dan de cel` van Wim Anker (Opiniepagina, 3 juli) ontbreekt de belangrijkste medespeler, namelijk het slachtoffer. Moet deze zijn of haar verkrachter als medewerker van de plantsoenendienst in de stad tegenkomen? Het lijkt me juist zeer terecht dat een pleger van een zedendelict of ander (gewelds)misdrijf in ieder geval voor een tijd uit de samenleving verwijderd wordt. Dat hij daarbij een tijd geen frequente omgang met zijn gezin kan hebben is nu juist onderdeel van de sanctie.

    • Lute Geertsma Houten