Het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland mag niet

DEN HAAG/CANNES. De rechtbank in Den Haag heeft beslist dat een bepaalde categorie asielzoekers niet meer naar Griekenland mag worden teruggestuurd. Het gaat om vreemdelingen die eerder in Griekenland zijn geweest en daarna naar Nederland reisden om in ons land asiel aan te vragen. Griekenland moet volgens de zogenoemde Dublin-verordening die asielaanvragen behandelen, maar uit diverse rapporten blijkt dat de autoriteiten daar dat niet zorgvuldig doen. Volgens de rechtbank bestaat het risico dat het land daardoor in strijd handelt met het Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA)zei gisteren dat ze de uitspraak eerst wil bestuderen. Volgens VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International hebben asielzoekers in Griekenland nauwelijks mogelijkheden om asiel aan te vragen en krijgen ze vrijwel geen juridische bijstand. Als ze illegaal zijn, moeten ze naar de gevangenis.