Geen extra geld voor Meavita

Rotterdam, 8 juli. Thuiszorgorganisatie Meavita, die uit geldgebrek geen thuiszorg meer biedt aan nieuwe patiënten, krijgt geen extra geld van de Nederlandse Zorgautoriteit.Pagina 3