G8 wil voor 2050 halvering emissie broeikasgassen

De G8, de groep van zeven rijkste industrielanden plus Rusland, zal ernaar streven dat de uitstoot van broeikasgassen in de wereld wordt gehalveerd in de periode tot 2050. De leiders van de acht landen, die in Japan bijeen zijn voor hun jaarlijkse top, hebben dat vandaag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Maar precieze doelstellingen per land, of manieren waarop de halvering bereikt moet worden, heeft de groep niet afgesproken. Milieuorganisaties hebben daarom meteen scherpe kritiek geuit. Volgens het Wereldnatuurfonds heeft de G8 „zijn historische verantwoordelijkheid” verzaakt. Greenpeace zegt dat de leiders het probleem „opnieuw voor zich uit hebben geschoven”.

Maar volgens de Duitse bondskanselier Merkel heeft de G8 „aanzienlijke vooruitgang” geboekt in de strijd tegen opwarming van de aarde. Vorig jaar, toen zij gastvrouw was van de top, kwam de G8 slechts overeen een halvering tot 2050 „serieus te overwegen”.

Merkel zei vandaag dat de G8 de uitstoot van C02 niet alleen kan oplossen. De groep spreekt morgen met acht andere grote vervuilers, waaronder China en India.

Voorzitter Barroso van de Europese Commissie toonde zich eveneens tevreden, ook al heeft de EU altijd gepleit voor harde afspraken over een kortere termijn. De EU wil de uitstoot van broeikasgas tot 2020 met 20 procent reduceren. De VS weigeren zich te binden aan specifieke afspraken over beperking van de uitstoot, zolang niet ook opkomende economieën als China en India daaraan meedoen.

De Amerikaanse delegatie toonde zich vandaag ook tevreden. In de verklaring stelt de G8 dat de doelstelling bereikt moet worden in overleg met de bijna tweehonderd landen die onder leiding van de VN onderhandelen over beperking van de uitstoot.

In een andere verklaring spreekt de G8 ernstige zorg uit over de hoge voedsel- en olieprijzen, die „een bedreiging voor de voedselveiligheid vormen”. Landen met genoeg voedselvoorraden worden opgeroepen die deels beschikbaar te stellen voor landen met gebrek.

Wereldleiders op berg: Pagina 5

Lees de G8-verklaringen via nrc.nl/buitenland