Europa beperkt generaal pardon

De landen van de Europese Unie zullen voortaan geen grootschalige amnestieregelingen voor illegale immigranten meer afkondigen. Daarover zijn de EU-ministers van justitie het gisteren eens geworden in Cannes.

Het plan maakt deel uit van een ‘migratiepact’. Het voorziet ook in scherpere bewaking van de EU-grenzen en nauwere samenwerking bij de toelating van ‘kennismigranten’ die wel welkom zijn.

Griekenland, Italië en Spanje legaliseerden de afgelopen jaren honderdduizenden illegalen. Dat wekte ergernis in andere EU-landen. Afgesproken is dat ze stringentere voorwaarden aan amnestieregelingen verbinden en die eerst in Europees verband afstemmen. Daarover komt geen bindende Europese regelgeving.

Huidig EU-voorzitter Frankrijk gaat onderzoeken of de Nederlandse wet-Bibob navolging kan krijgen op Europese schaal. Door deze wet kunnen gemeenten ondernemers aanpakken als er (nog) geen bewijzen, maar wel aanwijzingen zijn dat ze betrokken zijn bij criminele praktijken.

Op voorstel van Nederland gaan de EU-landen ook bekijken of er periodieke rapportages moeten komen over de kwaliteit van de rechtspleging in alle lidstaten. Volgens Den Haag kan daardoor het vertrouwen van de burgers in de verschillende nationale rechtsordes in de EU worden versterkt.

Amnestie beperkt pagina 6