EU: strenger immigratieplan

De EU-landen zijn het gisteren in Cannes eens geworden over een strenger gezamenlijk beleid voor immigratie en asiel. Het door Frankrijk opgestelde ‘Europees pact voor immigratie en asiel’ moet nog wel door de 27 landen worden aangenomen. Nieuw in het pact is dat EU-landen niet meer zelfstandig een grootschalig generaal pardon mogen verlenen, zoals Spanje dat aan 700.000 illegalen deed in 2005. Spanje heeft daar bezwaar tegen. Ook wil Frankrijk dat migranten gedwongen worden de taal van het gastland te leren, en dat er één centrum komt dat asielaanvragen verwerkt. Duitsland vindt dat elk land zelf mag bepalen wie het toelaat. Immigratie is een van de prioriteiten van de Franse president Sarkozy. Hij wil dat de EU-regeringsleiders het pact onder zijn voorzitterschap aannemen tijdens hun top in oktober in Brussel. In de EU zijn circa 8 miljoen illegalen. (ANP/AP)