Durfinvesteerders hebben te veel geld

De zon schijnt niet langer in Silicon Valley. Voor het eerst sinds het begin van de jaren tachtig waren er in het tweede kwartaal helemaal geen door durfkapitaal geschraagde beursintroducties meer. En de door durfkapitaal gesteunde fusies en overnames zijn met 42 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De zwakke economie en de belabberde aandelenmarkt treft zonder meer een groot deel van de blaam. Maar toch zouden de durfkapitaalfirma’s moeten overwegen geld terug te geven aan hun aandeelhouders.

De moeilijkheden bij het vinden van geschikte investeringsmogelijkheden gaan niet bepaald gepaard met een tekort aan fondsen. Volgens de Amerikaanse National Venture Capital Association hebben durfkapitaalfirma’s nu 257 miljard dollar (163 miljard euro) onder beheer, 14 procent meer dan in de hoogtijdagen van de technologiezeepbel in 2000. Beleggers staken in 2007 in de VS zo’n 40 miljard dollar aan nieuw kapitaal in de firma’s, en nog meer in het eerste kwartaal van dit jaar.

Toch betekent dit niet dat de winsten ook groter zijn geworden. Het gemiddelde rendement op geïnvesteerd durfkapitaal was in zes van de afgelopen tien jaar negatief, aldus onafhankelijk beleggingsadviseur Cambridge Associates. Zeker, het duurt vaak even voordat durfkapitaalinvesteringen iets opleveren. Niettemin bood het beste jaar van het afgelopen decennium, 2002, een mager rendement van slechts 6,3 procent.

Beleggers herinneren zich de zeer profijtelijke durfkapitaalepisode van eind jaren negenig. Maar de hedendaagse firma’s weten lang niet al hun kapitaal even zinvol te investeren. De afgelopen drie jaar is de kapitaalinstroom bij durfkapitaalfirma’s 20 miljard dollar groter geweest dan de uitstroom. Er is dus ruimte voor het retourneren van kapitaal aan beleggers.

Maar louter het terugdringen van de kapitaalomvang zal niet volstaan om de gloriedagen van de sector terug te brengen. Het beleggen in durfkapitaalverstrekkers is speculeren op technologische doorbraken. De doorsneebelegging is zeer speculatief. Tegenover één duizelingwekkend succes staan vaak talloze kleine mislukkingen.

Toch zal een kapitaalteruggave aan beleggers ervoor zorgen dat durfkapitaalfirma’s in een betere positie verkeren als de volgende bloeiperiode zich aandient. Ze zullen selectiever te werk gaan bij het kiezen van hun investeringen, waardoor de kans groter wordt dat ze daarbij op het nieuwe Google zullen stuiten en niet op het nieuwe Pets.com. Sommige beleggers zullen door zo’n radicale stap op de kast worden gejaagd. Maar de enige manier om een behoorlijk rendement op hun geld te garanderen zou wel eens kunnen zijn dat ze eerst een deel daarvan moeten terugkrijgen.

Jeff Segal

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Jeff Segal