De meerpersoonscel blijft toch bestaan

DEN HAAG. Staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) blijft meerdere gevangenen in één cel plaatsen, ook nu er geen tekort aan cellen meer is. Ze verwerpt de kritiek van een van haar adviesraden dat de kans groot is dat gedetineerden ten onrechte in een meerpersoonscel belanden. Het is volgens Albayrak nodig om de celcapaciteit flexibel te kunnen inzetten en om gedetineerden zoveel mogelijk te kunnen plaatsen in de regio waar de vervolging plaatsvindt of waar ze na hun detentie naar terugkeren. Ongeveer 1500 cellen zijn op dit moment geschikt om er afhankelijk van de ruimte twee tot zes mensen in te plaatsen. De staatssecretaris kondigt aan dat vanaf eind volgend jaar de beoordeling bij binnenkomst verder wordt verbeterd. Ook laat ze de mogelijkheid onderzoeken om het activiteitenrooster zo vorm te geven dat gevangenen op meerpersoonscellen om de beurt uit de cel zijn. Verder wordt bekeken of het mogelijk is gedetineerden te betrekken bij de keuze voor een celgenoot.