Daling van omzet uitzendbureaus

De omzet in de uitzendbranche loopt steeds verder terug. In mei en de eerste twee weken van juni daalde de omzet met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totaal aantal gewerkte uren daalde nog sterker, met 8 procent ten opzichte van 2007. Dat maakte de brancheorganisatie voor uitzendbureaus ABU vanmorgen bekend.

De sterkste daling had plaats in de medische sector, daar daalde het aantal gewerkte uren met 10 procent en de omzet met 5 procent ten opzichte van 2007.

Over het eerste half jaar gemeten steeg de omzet nog – met 1 procent – terwijl in die periode het aantal gewerkte uren al daalde, met 4 procent. Stijgende omzetten bij dalende urenaantallen komen doordat uitzendbureaus hun werknemers meer zijn gaan betalen en langer in dienst houden.

De administratieve sector daalde de afgelopen zes maanden het sterkst in gewerkte aantal uren, met 5 procent, de omzet bleef gelijk. De industriële sector kromp in uren met 3 procent, de omzet groeide daar nog.

De omzet van uitzendbureaus vlakt al gedurende een heel jaar af, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek in juni. De ontwikkeling van de omzet bevindt zich momenteel op het laagste niveau van de afgelopen drie jaar.

Volgens het CBS werd de positieve stemming onder ondernemers uit de uitzendwereld dan ook minder: er waren meer negatief dan positief gestemde uitzenders. Opvallend is dat het aantal gewerkte uren van gedetacheerden de eerste maanden van 2008 nog wel fors toenam. Bedrijven waren in het eerste kwartaal nog voldoende positief over het economische klimaat om detacheringscontracten boven vrijblijvender uitzendcontracten te verkiezen.

Als het slecht gaat bij uitzendbureaus is dat vaak een teken van verslechterde economische omstandigheden. De oorzaak van de huidige dalende trend is volgens de ABU echter niet gelegen in het lagere vertrouwen van consumenten en bedrijven in de economische ontwikkeling.

„De krapte op de arbeidsmarkt is leidend”, aldus de ABU. De werkloosheid is lager dan ooit, het aantal jongeren daalt relatief, steeds meer ouderen stromen uit naar hun pensioen. „Bij elkaar opgeteld wordt het steeds moeilijker vakmensen te vinden.” Het gebrek aan geschikt personeel verklaart waarom de uitzenduren daalden in de industrie, terwijl die sector een belangrijke bijdrage had aan de economische groei.