Besturen: opvoeden behoort tot taken scholen

Ruim tachtig procent van de schoolbesturen is van mening dat opvoeden behoort tot de maatschappelijke taak van de school. Maar deze mag niet ten koste gaan van hun budget, van lessen in rekenen en taal, de leerkrachten mogen er niet overspannen van raken, en zwakke scholen moeten zich maar liever helemaal niet met opvoeden bezighouden om zich te kunnen concentreren op rekenen en taal. De helft van de schoolbesturen vindt dat scholen niet meer taken moeten krijgen dan ze nu al hebben.

Dit zijn enkele conclusies uit De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de school van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De publicatie, gebaseerd op een enquête waaraan ongeveer één op de drie schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs meewerkte, is vandaag verschenen.

Kinderopvang na schooltijd zien de besturen niet als hun taak. Bijna negen op de tien schoolbesturen besteedt de kinderopvang uit aan kinderopvangbedrijven. De organisatie van de naschoolse opvang is sinds 1 augustus 2007 een verplichte taak van scholen.

De conclusie dat besturen zeggen dat opvoeden tot de taken behoort van scholen, verbaast SCP-onderzoeker Monique Turkenburg enigszins. Scholen klagen immers juist vaak dat ze ‘vanuit Den Haag’ al zoveel taken op hun bordje krijgen, zoals voorlichting geven over obesitas en alcohol, het bestrijden van (cyber)pesten en het leren omgaan met geld.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Onderwijs, PvdA) bepaalde daarom onlangs dat scholen geen extra taken meer moeten krijgen, zodat ze zich meer kunnen wijden aan de kerntaken rekenen en taal. Daarom relativeert Turkenburg het belang dat de besturen hechten aan opvoeden ook enigszins. „Als je doorvraagt, stellen ze duidelijke grenzen.”

Andere zaken die een meerderheid van de besturen tot de maatschappelijke taak van de school rekenen, zijn onder meer de opvang van leerlingen met leer- en gedragsproblemen, „het zorgdragen voor een veilige school” en het ontwikkelen en aanbieden van een programma voor hoogbegaafde leerlingen. Twee op de vijf besturen is van mening dat de school nog tekortschiet in dat laatste.

Uit het onderzoek blijkt verder dat, terwijl het aantal scholen vrijwel gelijk bleef, het aantal schoolbesturen tussen 2003 en 2005 met een kwart afnam. In het primair onderwijs daalde het aantal schoolbesturen van 1.722 in 2003 tot 1.348 in 2005. Onder deze 1.348 schoolbesturen vielen 6.849 scholen met 7.141 vestigingen. In het voortgezet onderwijs liep het aantal schoolbesturen terug van 397 in 2003 tot 303 in 2005, met 550 scholen en 667 vestigingen.

Lees het rapport via nrc.nl/binnenland