`Asielzoeker niet naar Griekenland`

Den Haag, 8 juli. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat asielzoekers die eerder in Griekenland zijn geweest niet naar dat land teruggestuurd mogen worden. Griekenland moet volgens de zogenoemde Dublin-verordening die asielaanvragen behandelen, maar uit diverse rapporten blijkt dat de autoriteiten dat niet zorgvuldig doen. Het risico bestaat volgens de rechtbank dat het land hierdoor in strijd handelt met het Vluchtelingenverdrag en met het EVRM.