Anglicaanse kerk laat vrouw toe als bisschop

De Church of England, de Engelse moederkerk van de wereldwijde anglicaanse gemeenschap, heeft gisteren tijdens een synode in York de weg vrijgemaakt voor de wijding van vrouwelijke bisschoppen. De kerk kent sinds 1994 vrouwelijke priesters, maar tot dusver was het voor hen niet mogelijk verder in de hiërarchie op te klimmen.

Veel conservatieven toonden zich hoogst ongelukkig met het besluit van de synode. Zij hadden gepleit voor afzonderlijke bisdommen, waar alleen mannen de dienst zouden kunnen uitmaken. Maar de meerderheid van de leden van de synode voelde niet voor dergelijke mannelijke ‘reservaten’.

Vrouwen zijn de afgelopen jaren sterk in opmars binnen de Church of England. Al een kwart van de dienstdoende priesters bestaat uit vrouwen. In de priesteropleiding vormen ze zelfs de helft van de kandidaten.

De discussie over de rol van de vrouw in de kerk duurde gisteren zeven uur en was vaak zeer emotioneel. Een van de conservatieven, Stephen Venner, bisschop van Dover, pleitte er huilend voor de conservatieven meer ter wille te zijn. Het enige wat de behoudende vleugel echter won, was de toezegging dat er een nog nader uit te werken praktijkcode zal worden opgesteld rond de wijdingen.

Het debat werd overschaduwd door een dreigend schisma in de internationale anglicaanse gemeenschap. Ruim een week geleden kwamen conservatieve anglicanen uit onder meer Afrika, Azië en Australië bijeen in Jeruzalem om ontwikkelingen in de kerk te bespreken, die hun zorgen baren. Hun gram was vooral gewekt door de benoeming van een openlijk homoseksuele priester tot bisschop in de Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten. De meeste conservatieven zijn evenmin geporteerd voor vrouwelijke bisschoppen. Ze menen dat dergelijke vernieuwingen niet stroken met de Bijbel.

De groep van Jeruzalem heeft zich nog niet formeel afgesplitst van de anglicaanse moederkerk, maar dat zou kunnen gebeuren na een conferentie in Canterbury die later deze maand begint.