Afwezigheid koning verlamt Marokko

De langdurige bezoeken aan het buitenland van de Marokkaanse koning Mohammed VI leggen de besluitvorming in zijn land stil en bedreigen de stabiliteit. Dat is de teneur van de stroom kritiek die de vorst te verwerken heeft gekregen wegens zijn veelvuldige afwezigheid. De laatste vergadering van de ministerraad onder leiding van de vorst zou vorig jaar oktober hebben plaatsgehad. Sindsdien zijn er geen wetsontwerpen meer goedgekeurd.

De koning, die sinds 1999 regeert, keerde vorige week terug na een verblijf van vijf weken in Azië en Frankrijk. Opmerkelijk was dat hij niet, zoals gebruikelijk, aanwezig was bij de jaarlijkse promotieceremonie van het leger. Ondanks de belangrijke symbolische waarde van deze gelegenheid liet de koning de korpsgeneraal de honneurs waarnemen.

De onafhankelijke bladen Tel Quel en Le Journal uitten in hun commentaren ongebruikelijk open kritiek op de afwezigheid van de koning. „De koning laat zijn ministers in de steek”, aldus Le Journal. De afwezigheid valt des te meer op, omdat de vorst in februari ook al drie weken in het buitenland vertoefde. Geruchten dat hij wegens behandeling van gezondheidsproblemen in Frankrijk verbleef, werden toen uitdrukkelijk ontkend door officiële woordvoerders.

Kritiek op de vorst is niet zonder risico: volgens de Marokkaanse perswet kan majesteitsschennis vijf jaar gevangenisstraf opleveren. Opmerkingen over het beleid van de koning waren de afgelopen jaren bij herhaling aanleiding om bladen als Tel Quel voor de rechter te slepen.

De irritatie over het gedrag van de vorst wordt in bredere kring gedeeld, zo blijkt uit verschillende bronnen. In de Spaanse pers wordt ronduit gesproken van een machtsvacuüm in Rabat. Omdat de koning niet alleen grondwettelijk de ministerraad voorzit, maar ook alle belangrijke besluiten op militair, economisch en religieus gebied neemt, hebben de reizen het land praktisch verlamd.

Niet alleen binnenslands, maar ook op internationaal vlak blinkt Mohammed VI al maandenlang uit door afwezigheid bij belangrijke evenementen.

De Franse en Amerikaanse autoriteiten zouden druk hebben uitgeoefend op de vorst om terug te keren.